Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Δημιουργική απασχόληση παιδιών σχολικής ηλικίας

Στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας λειτούργησε στο Κέντρο Ημέρας πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας με υπεύθυνο τον εκπαιδευτικό του Κέντρου. Το πρόγραμμα διήρκεσε από 13 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου, λειτούργησε σε καθημερινή βάση 11:00 - 13:00 και το παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο 15 παιδιά.
Οι βασικές δραστηριότητες ήταν ζωγραφική, κατασκευές, παιδαγωγικά παιχνίδια και τραγούδι.
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για παρακολούθηση του προγράμματος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου