Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Αισθητικός στο Κέντρο Ημέρας για την "ομάδα κοριτσιών" και τις νέες μητέρες


Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 εθελόντρια Αισθητικός (Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Αθηνών) έδωσε συμβουλές στα νέα κορίτσια και τις γυναίκες για βασικές αρχές περιποίησης προσώπου και προστασίας από τον ήλιο. Για κάθε μια δόθηκαν ιδιαίτερες συμβουλές και προτάσεις σε θέματα αισθητικής προσώπου.  
Η παρουσίαση / συζήτηση εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία του Κέντρου Ημέρας της ΚΛΙΜΑΚΑ για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας μέσω θετικών παρεμβάσεων.


Μαθαίνουμε τάβλι στο Κέντρο Ημέρας

Από τον Μάιο του 2011 ξεκίνησαν τα πρώτα μαθήματα τάβλι για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων. Πρόθεση αυτής της ενέργειας είναι η διοργάνωση τουρνουά τάβλι. Όσοι νέοι της περιοχής Ζεφυρίου επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 210.2486170.

Στάθμιση του προβολικού τεστ ΤEΣT ΣΗΜΕΙΩΝ WARTEGG (WZT) (Adapted and distributed by Klimaka NGO with permission of the copyright holder)

Στα πλαίσια της μεταφοράς στην Ελλάδα του προβολικού τεστ, Τεστ Σημείων Wartegg (WZT) ξεκίνησε η στάθμιση του τεστ και σε πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες πληθυσμού με την πιλοτική εφαρμογή του στην κοινότητα των ελλήνων Ρομ Ζεφυρίου - Μενιδίου. Στην επιστημονική ομάδα της "ΚΛΙΜΑΚΑ" συμμετέχουν ψυχίατρος, ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί και υλοποιείται με τη στήριξη του προσωπικού του Κέντρου Ημέρας.

Δημιουργική απασχόληση παιδιών σχολικής ηλικίας

Στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας λειτούργησε στο Κέντρο Ημέρας πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας με υπεύθυνο τον εκπαιδευτικό του Κέντρου. Το πρόγραμμα διήρκεσε από 13 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου, λειτούργησε σε καθημερινή βάση 11:00 - 13:00 και το παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο 15 παιδιά.
Οι βασικές δραστηριότητες ήταν ζωγραφική, κατασκευές, παιδαγωγικά παιχνίδια και τραγούδι.
Παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για παρακολούθηση του προγράμματος.